O firmě

Firma vznikla v roce 1992 jako sdružení fyzických osob. V roce 2004 byla založena společnost s ručením omezeným. Od počátku pokrývá činnost firmy širokou škálu prací souvisejících se zahradní architekturou – projekci, realizaci i údržbu parků, zahrad, firemní, městské i krajinné zeleně. Od roku 1993 je s několika přestávkami provozována i okrasná školka, jež se v současné době zaměřuje na pěstování solitérních keřů.

Oba zakladatelé a nyní majitelé firmy jsou absolventi zahradnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Lednici, obor sadovnictví a krajinářství (dnes zahradní a krajinná architektura). Majitelka je autorizovaným zahradním architektem – členem České komory architektů pro obor zahradní a krajinářská tvorba. Z původně malé rodinné firmy se stala firma s řadou kvalifikovaných zaměstnanců. Někteří z nich jsou absolventy zahradnických škol, např. Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor zahradní a krajinářská architektura, Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích, obor výsadba a údržba veřejné zeleně. Mnozí z pracovníků mají praxi v oboru delší než dvacet let. Pracovníci se pravidelně účastní odborných zahradnických školení a jsou proškolováni pro práci se zemními stroji, pilami a jinou mechanizací. Firma má i vlastní dílenské zázemí.

Činnost firmy se postupně rozšířila z Českých Budějovic do celého jihočeského kraje.

Nejdůležitější odměnou je pro nás vždy uspokojení ze zvládnutého dobře provedeného díla. Rozhodující je nalezení společné řeči se zadavatelem nebo investorem a ztotožnění se s cílem prováděného díla. Vyhýbáme se rychlým typovým řešením, naproti tomu máme zkušenosti s realizací i velmi náročných zakázek. O dokončená díla se dlouhodobě zajímáme a jsme připraveni pomoci řešit vzniklé problémy. V našem oboru dvojnásobně platí, že trpělivost růže přináší. Vycházíme vždy z kvalitně připravené projektové dokumentace a od zadání projektové dokumentace do doby dokončení díla uplyne zhruba půl roku. Nejdůležitější části technologie nejsou viditelné a projeví se ve zdravém rozvoji zeleně po třech a více letech po založení.

Přejeme vám mnoho nadšení, trpělivosti a radosti z každého kousku zeměkoule, který se vaší zásluhou změnil na plochu, kterou lze nazvat v širším slova smyslu zahradou.